Akademia Rozwoju Pasji

Adres: 20-337 Lublin, ul. Pogodna 40/27
NIP: 946-242-90-96
Regon: 061715600
Konto: Bank PKO SA: 06 1240 2496 1111 0010 5926 1958

Sprawy szkoleniowe

Ewelina Górska, tel. 793-707-217, ewelina@arplublin.pl